Hiền tài là nguyên khí quốc gia

Đạo Luật Bản Quyền Thiên Niên Kỷ Kỹ Thuật Số (DMCA)

Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Chứng tôi rất coi trọng vấn đề Sở hữu trí tuệ và cam kết đáp ứng nhu cầu của chủ sở hữu nội dung đồng thời giúp họ quản lý việc xuất bản nội dung của họ trực tuyến. Các tệp của sách, được bảo vệ bản quyền, KHÔNG ĐƯỢC XUẤT BẢN trên trang web. Chúng tôi không hỗ trợ vi phạm bản quyền kỹ thuật số. Nhiệm vụ của chúng tôi là làm cho người dùng quen thuộc với những điều mới lạ trong văn học thế giới và giữ bản quyền. Các đoạn sách trên trang web của chúng tôi được thêm vào bởi người dùng, để người dùng khác thưởng thức và không nhằm mục đích lợi ích thương mại. Chúng tôi không có cơ hội để kiểm soát chúng liên tục; do đó, nếu bạn cho rằng một số đoạn vi phạm quyền của tác giả, hãy liên hệ với chúng tôi.

Nếu bạn tin rằng tác phẩm có bản quyền của mình đã bị sao chép theo cách cấu thành vi phạm bản quyền và có thể truy cập được trên trang web này, bạn có thể thông báo cho đại lý bản quyền của chúng tôi, như được quy định trong Đạo Luật Bản Quyền Thiên Niên Kỷ Kỹ Thuật Số năm 1998 (DMCA). Để khiếu nại của bạn hợp lệ theo DMCA, bạn phải cung cấp thông tin sau khi cung cấp thông báo về vi phạm bản quyền đã khiếu nại:

  • Chữ ký vật lý hoặc điện tử của người được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu bản quyền Nhận dạng tác phẩm có bản quyền được cho là đã bị vi phạm
  • Nhận dạng tài liệu được cho là vi phạm hoặc là đối tượng của hoạt động vi phạm và tài liệu đó sẽ bị xóa.

Chúng tôi sẽ không chấp nhận các liên kết chỉ đến kết quả tìm kiếm vì chúng không xác định bất kỳ mục nào có thể liên kết đến tài liệu vi phạm tác phẩm và bản quyền của bạn. Bạn phải xác định các mục riêng lẻ trong kết quả tìm kiếm mà bạn muốn chúng tôi xóa.

Nếu bạn gửi một liên kết đến một trang khác, vui lòng mô tả tài liệu nào được bảo vệ bản quyền.

Thông tin đủ hợp lý để cho phép nhà cung cấp dịch vụ liên hệ với bên khiếu nại, chẳng hạn như địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ thư điện tử nếu có.

Một tuyên bố rằng bạn đồng ý với thẩm quyền: “Tôi thực sự tin tưởng rằng việc sử dụng tài liệu có bản quyền mà tôi đang khiếu nại không được chủ sở hữu bản quyền, người đại diện của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp cho phép (ví dụ: sử dụng hợp pháp)”

Một tuyên bố rằng bạn không khai man: “Thông tin trong thông báo này là chính xác và, dưới hình phạt khai man, tôi là chủ sở hữu, hoặc được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu, bản quyền hoặc quyền độc quyền bị cáo buộc vi phạm”;