Hiền tài là nguyên khí quốc gia

Top tuần

Ông Bà Hồi Xuân 10 giờ trước
6 6,736
Chap 193
Mận xanh 3 tuần trước
5 8,775
Chap 90
Vạn Cổ Chí Tôn 3 ngày trước
43 9,797
Chapter 296
Ngã Lão Ma Thần 6 ngày trước
25 2,884
Chapter 201
Come Back To Me 1 năm trước
1 1,240
Chapter 88.2
Tâm Ma 4 ngày trước
26 5,729
Chapter 155