Hiền tài là nguyên khí quốc gia

Top ngày

Ông Bà Hồi Xuân 11 giờ trước
6 6,770
Chap 193
Mận xanh 3 tuần trước
5 8,811
Chap 90
Ngã Lão Ma Thần 6 ngày trước
25 2,884
Chapter 201
Nguyên Tôn 1 ngày trước
19 4,573
Chapter 833