Hiền tài là nguyên khí quốc gia

Nguyên Tôn 1 giờ trước
19 4,477
Chapter 830
Tiên Võ Đế Tôn 15 giờ trước
17 6,111
Chapter 563
Ta Là Tà Đế 1 ngày trước
29 8,233
Chapter 463