Hiền tài là nguyên khí quốc gia

Nettruyen

Nguyên Tôn 18 phút trước
19 4,475
Chapter 830
Tiên Võ Đế Tôn 15 giờ trước
17 6,111
Chapter 563
Ta Là Tà Đế 1 ngày trước
29 8,223
Chapter 463