Hiền tài là nguyên khí quốc gia

Ta dùng cơ bắp xưng bá tu tiên giới
Ta dùng cơ bắp xưng bá tu tiên giới
Đọc Ngay

Ta dùng cơ bắp xưng bá tu tiên giới

Tên khác: Dominating the Cultivation Realm with Muscles, I Use My Muscles to Dominate the World of Cultivating Immortals, 我用肌肉称霸修仙界, Wo Yong Jirou Chengba Xiu Xianjie

Danh sách chương

Bình luận

  • Website
Bạn cần phải Đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng bình luận
emoji

Tags