Hiền tài là nguyên khí quốc gia

Truyện tranh

Nguyên Tôn 54 phút trước
19 4,476
Chapter 830
Tiên Võ Đế Tôn 15 giờ trước
17 6,111
Chapter 563
Ta Là Tà Đế 1 ngày trước
29 8,231
Chapter 463